Sakkyndig kontroll – årskontroll løfteutstyr

Lilleseth Kjetting AS er sertifisert sakkyndig virksomhet som kan gjennomføre kontroll på hånddrevne kraner og løfteredskaper.

Vi utfører årskontroll som ett enkelt oppdrag, eller gjennom en årskontrollavtale hvor vi innkaller. Det er krav fra myndighetene at det skal gjennomføres årlig kontroll på løfteutstyr.