Lilleseth Kjetting AS ble startet av Asbjørn Lilleseth i 1947. Han startet som smed, og på 50 tallet utviklet det seg til produksjon av kjettinger. Asbjørn Lilleseth Kjettingfabrikk, som firmaet het den gang, utviklet mange kjetting typer. Den mest kjente av disse er Combi-Grip hesteskokjetting, som ble en anerkjent traktorkjetting på 50- og 60 tallet. Combi-Grip er en firkantmønstret traktorkjetting, og er forløperen til dagens heltflytende firkantmønstret traktorkjettinger.

I 1980 startet sønnene Åge og Knut A. Lilleseth en omstillings- prosess. Fra å være en ren produksjonsbedrift, startet så samarbeid med den svenske kjettingfabrikken Gunnebo AB, hvor det ble kjøpt halvfabrikatet og ferdigmonterte kjettinger som ble montert sammen på Skarnes. Dette viste seg straks å være gunstig for bedriftens utvikling.

I 1985 inngikk Asbjørn Lilleseth Kjettingfabrikk samarbeid med den finske kjettingfabrikken OVAKO – Loimaa. Samarbeidet har medført mange suksessrike år for Lilleseth. Ovako kjettinger ble på 80 tallet et begrep på det norske markedet. Ovako – Loimaa skiftet på 90 tallet navn til OFA Oy AB, som firmaet heter i dag. Asbjørn Lilleseth Kjettingfabrikk gikk i 1991 over fra å være et privat drevet selskap til et aksjeselskap. Firmaet tok navnet Lilleseth Kjetting AS med Knut A. Lilleseth som daglig leder.

Samarbeidet med OFA Oy AB har medført at Lilleseth Kjetting AS i dag framstår som en av de største grossistene på hjulgående kjettinger på det Norske markedet. Bedriften leverer hovedsakelig kjettinger til lastebiler, busser, traktorer, anleggsmaskiner og skogsmaskiner. Vareutvalget har utviklet seg og inneholder nå kjetting, løft/sikring, deler/tilbehør, redskapsprodukter som vegskraper, skuffer, skjær, vikploger, dumperhenger, frontlaster redskap, tre punkt traktorredskap, ved-maskiner, tilbehør traktorredskap og redskap ATV og Truck med mer. Lilleseth Kjetting er i dag en solid bedrift med 8 ansatte og en omsetning på rundt 35 MNOK.