Våre kjettinger

Lilleseth Kjetting leverer et bredt komplett kjettingprogram innenfor bransjene landbruk, transport, anlegg, skogbruk og til mindre maskiner. For kommende sesong vil vi videreføre satsingen på våre eksisterende og nye modeller. 

Landbruk

Lilleseth er ledende på heltflytende kvalitetskjettinger til landbruket som snøbrøyting, terrengkjøring og i skogen.

Transport

Lilleseth er spesialist på hjulgående kjetting og leverer store mengder til transportnæringen i Norge.

Anlegg

Tøffe arbeidsforhold setter store krav til utstyret for alle anleggskjøretøy som hjullaster, dumpere, gravemaskin, mm.

Skog

Skogskjetting er ett av Lilleseth Kjetting sine satsningsområder, og tilbudet strekker seg fra piggkjettinger i 11-13-16mm og dobbel U-broddkjettinger i 12-15 og 16mm.

Mindre kjøretøy

Lilleseth har utviklet spesialkjettinger til alle typer mindre kjøretøy som ATV, snøfreser, lett lastebil, varebil, truck og bil.

Tilbehør

Tilbehør til kjetting