Kjettingretur

Ruller ut returordning på kjetting … parallelt med arbeid med utvikling av returcontainer!

Nå er returordningen her!

Vi utvikler fremtidens returløsning «kjettingretur» i samarbeid med Telenor, allerede i dag kan du levere din brukte kjetting hos din Lilleseth forhandler og få rabatt på et par nye kjettinger

Klikk for å se stort eller klikk her for å se direkte på YouTube.

Bakgrunn

I løpet av de to siste årene har flere av Lilleseth Kjetting sine ansatte tatt bærekrafts kurs og parallelt jobbet med å sette sammen ulike teknologier for å utvikle fremtidens returpunkter! Denne sesongen rulles trinn 1 ut i samarbeid med våre forhandlere! Når kjettingen er utslitt, blir de ofte bare stuet bort og glemt selv om mer enn 3/4 av materialet er igjen. Det vil Lilleseth Kjetting endre på ved å innføre en panteordning. I tillegg jobber de i samarbeid med Klosser Innovasjon, Innovasjon Norge, utdanningsinstitusjonen NMBU og Telenor med forskning og utvikling av en returcontainer som kan gjøre retur enkelt og tilgjengelig.

Bare Lilleseth Kjetting alene leverer 12 tonn med kjettinger daglig i høysesong. I løpet av bedriftens over 75 år har de levert i alt 75 000 tonn med kjetting. Hadde du lagt alle kjettingene etter hverandre ville det tilsvart en lengde på rundt 3000 km og Norge på langs, for å sette det litt i perspektiv. Så kommer selvsagt mengden andre kjetting produsenter leverer. Det blir mange tonn med kjettinger. Når et sett er utslitt, blir det skrap for brukeren. Lilleseth Kjetting ser muligheter, som gjenvinning, fordi kjettinger består av relativt rent stål.

Gir rabatt på nye

I en verden med råvaremangel og høye stålpriser ønsker de derfor å få samle inn utslitte kjettinger, blant annet ved å plassere konteinere hos forhandlerne. Tanken er at du skal kunne levere inn et sett med kjettinger, uavhengig av merke, å få rabatt på et nytt sett med kjettinger fra Lilleseth. Lilleseth kjetting ser at mange i vår bransje henger noe etter i bærekrafts arbeid. Vi har derfor foran denne sesongen lansert en ordning for retur av kjettinger som vil skape en helt ny standard innenfor landbruket for å sikre gjenvinning av råvare det er knapphet på.

Interesse for nye løsninger, forskning og innovasjon

Flere forhandlere har allerede meldt interesse. I første omgang skal returpunktet være i form av en konteiner stasjonert hos forhandlerne rundt om. I starten vil det gis ekstra rabatt på nye kjettinger som du får ved retur av kjetting skje manuelt, men på sikt ser Stine for seg en mer automatisert returprosess. Det kan være så enkelt som å få en rabattkupong eller en kode tilsendt på telefonen. Per i dag vet vi ikke helt hvor langt vi skal strekke automatikken, men teknologien finnes allerede. Vi er i tett samarbeid med Innovasjon Norge, Klosser Innovasjon og Telenor med utvikling av fremtidens returcontainer. Ved hjelp av riktig bruk av sammensatt teknologi skal vi lage fremtidens returløsning som kan sette en standard for også andre materialer!

Vi har en løpende dialog med både utdanningsinstitutter, Telenor og har fått støtte av Innovasjon Norge. Prosjektet er tatt opp i Klosser innovasjons inkubator som bistår med nettverk mot teknologileverandører og bistår i produktutviklingen. Stine håper at returordningen kan videreutvikles til å bli en ny standard innen avfallshåndtering. Etter hvert som ordningen blir videreutviklet vil det også være mulig å utstyre konteinerne med sensorer som sier ifra når de må tømmes. Det gjenstår noen smådetaljer før ordningen er oppe og går for fullt, men etter planen skal du kunne levere fra deg gamle kjettinger allerede i før årets brøytesesong.

Om Lilleseth Kjetting og bakgrunn for prosjektet

Lilleseth Kjetting er en over 75 år gammel familiedrevet bedrift på Skarnes med 12 ansatte, og en omsetning på ca 63 MNOK i 2021. Lilleseth Kjetting har bærekraft som en integrert del av sin langsiktige strategi, og økonomisjef Ingvild Fuglerud og markedssjef Stine Lilleseth på bærekraftkurs i regi av Høyskolesenteret på Kongsvinger. Målet har vært å utvikle bærekraftige løsninger gjennom hele verdikjeden, hvor en returmodell på utslitte kjettinger har vært første trinn. For sin første sesong søker de blant sine eksisterende kjetting forhandlere som vil bli de første returpunktene. Parallelt med dette arbeidet jobbes det med utvikling av en returcontainer i samarbeid med innovasjon Norge, Klosser Innovasjon og Telenor.

Den første returcontaineren står utenfor Lilleseth Kjetting sine egne containere, kommunikasjon og sensorteknologi arbeides med fortløpende.

Stine Lilleseth, Ida Gulbrandsen (Klosser Innovasjon), Ingvild Fuglerud
Du må logge inn nedenfor for å se denne siden

Handlekurv

Du er kanskje interessert i...

Priser er oppgitt eks.mva.