Gras og fôrhåndtering

Lilleseth har et godt utvalg av redskap for sikker håndtering av gras og fôr med traktor og småmaskiner. Lilleseth fører redskap for håndtering av både silo og rundball. I tillegg jobber Lilleseth kontinuerlig med utvikling av eksisterende og nye produkter tilpasset for det norske markedet.

Salgspoeng

Salgspoeng

Salgspoeng